Txurdinaga GURENA

 Oasia urian

Auzoan sartu-sartuta, instalazino moderno honeek topauko doguz, konforta eskainiko deuskuenak, azken teknologiakaz konbinauta, arreta personalizatu baterako.
Egoitza-guneak 207 plaza daukaz, zenbait solairutan banatuta, bermatuta egon daiten kalidadezko arreta personalizatua, erabiltzaileen maila funtzional eta kognitibora egokitua.
Gelak, bardin banakoak zein bikotxak, zabal-zabalak eta argitsuak dira, eta bainugela pribadua daukie, baita terraza be batzuen kasuan. Saloi argitsuak eta handiak daukaz egoitzak, terraza zabal-zabalakaz; eta zerbitzu-eskaintza be zabala da, Txurdinaga auzo enblematikoan: barruko kafetegia dauka, kanpoko kafetegia auzotar guztientzako, eta komunikazino-sare bikaina.
Zer eta egoitza bizi-bizi bat, personak konektetan dituana, eta eskura jarten dituana askotariko zerbitzuak eta aisialdiko jarduerak, kualifikazino handiko talde profesionalak gainbegiratuta.

GURENAgaz... pasinoa eta gure lanari errespetua.

 INFORMAZINOA eskatzeko

Gure Zerbitzuak

Arreta pertsonalapertsonari begira

 • Balorazino geriatriko integrala.
 • Gure mediku-zerbitzua.
 • Erizaindegia.
 • Psicologia.
 • Fisioterapia eta errehabilitazinoa.
 • Estimulazino kognitiborako programa.
 • Animazino soziokulturala.
 • Ule-apaindegia eta Estetikea.
 • Podologia.
 • Odontologia-zerbitzua.
 • Oftalmologia-zerbitzua.
 • Garbiketa eta garbitegi-zerbitzuak.
 • Farmazia-zerbitzua.
 • Zerbitzu erlijiosoa.

Talde profesionalaespezializatua

 • Administrazino eta zuzendaritza-taldea.
 • Gure medikua, jardunaldi osoan egoitzetan dagoana.
 • Laguntzarako kordinatzailea.
 • Fisioterapeuta.
 • Ikuskatzailea.
 • Agintariak eta Gerokultoreak.
 • Psikologoa.
 • Gizarte-langilea.
 • Animazino soziokulturalerako taldea.
 • Podologoa.
 • Sukaldaritza-taldea.
 • Garbitegi- eta lisaketa-taldea.
 • Ule-apaindegi eta estetika-taldea.
 • Mantentze-lanetarako taldea.
 • Boluntariotza-taldea.

Instalazinoakmodernoak eta egokituak

 • Banakako gelak eta gela bikotxak, bainugela pribaduagaz.
 • Terrazak eta lorategiak.
 • Banaketa moduluka, maila funtzional eta kognitiboaren arabera.
 • Domotika-sistemak (presentzia-kontrola, alderraien kontrola).
 • Kafetegia.

Gurenazure neurrira

 • Aldi baterako egotaldiak.
 • Egokitutako garraioa.
 • Apartamentuak.
 • Egokitutako menuak.
 • Unidade psikogeriatrikoa.
 • Errehabilitazinoa.

Gure jarduerak

Ospakizunak
Txangoak
Tailerrak
Ule-apaindegia

Kontaktua

  94 402 25 70
  616 75 05 96
  informacion@gurena.com

TXURDINAGA GURENA

 • Gabriel Aresti, 40 A
 • 48004 BILBAO

  616 75 05 96   INFORMAZINOA